Input:

Vymezení hlavní činnosti školy

21.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní škola je příspěvkovou organizací obce. Ve zřizovací listině z r. 2002 jako vymezení účelu a předmětu činnosti má uvedeno: „Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v zákoně č. 29/1984. Pro mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu je účel a předmět činnosti vymezen zákonem č. 76/1978.“ Dále je dodatkem zřizovací listiny z r. 2005 stanoveno: „Účel a předmět ZŠ a MŠ je vymezen ustanoveními z. č. 561/2004 Sb. V zařízení školního