Input:

Sazba DPH při restaurování dveří bytového domu

8.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jedná se o opravu bytového domu, při které je prováděno restaurování dveří. Jaká by měla být v tomto případě sazba DPH za restaurování? Základní nebo snížená?

Odpověď:

Dle dotazu by se mohlo jednat o stavební práce, prováděné v rámci opravy nebo rekonstrukce společné části bytového domu. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště,