Input:

Licence na software

28.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak zaúčtovat SW licenci v hodnotě 200 tis. Kč? Pouze jako službu na účet 518 nebo jako nehmotný majetek?

Odpověď:

SW licence je nehmotný majetek, je to právo využívat něčí duševní vlastnictví po určitou dobu a v případě, že je toto právo poskytnuto na dobu delší než jeden rok (12 po sobě následujících kalendářních měsíců), pak je to dlouhodobý nehmotný majetek. Pořízení, tj. úhrada licence je investiční výdaj a musí na to být investiční zdroje, když je pořizovací