Input:

DPH a dary pro ekonomickou činnost v oblasti výzkumu

8.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme občanské sdružení a dary využíváme také pro ekonomickou činnost v oblasti výzkumu ve zdravotnictví. Dar využitý pro ekonomickou činnost vedeme odděleně od běžné fakturace za poskytnuté služby. Jsme plátci DPH. Můžeme si odpočítat DPH v plné výši vůči přijatým darům, nebo vůči přijatým darům musíme DPH na vstupu krátit (stanoveným poměrem)?

Odpověď:

Nutným předpokladem pro uplatnění nároku na odpočet je použití přijatého