Input:

564/2006 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.11.2017, platné do 31.12.2017

č. 564/2006 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.11.2017, platné do 31.12.2017
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
74/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 4 odst. 8 a 10, § 5, § 8 odst. 1; ruší přílohu č. 1
130/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění přílohy č. 1, č. 2 a č. 3
133/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 8
201/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 4 odst. 8 a 10, § 5, § 8; vkládá novou přílohu č. 3
381/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění; nové přechodné ustanovení
44/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 4 odst. 8 a 10, § 5, § 8 odst. 1; vkládá novou přílohu č. 4
448/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 12 novelizačních bodů
224/2014 Sb.
(k 1.11.2014)
mění; nové přechodné ustanovení
303/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
278/2015 Sb.
(k 1.11.2015)
mění přílohy č. 1, 3, 4, 5, 7 a 9
278/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohy č. 2, 6 a 8
273/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 5 odst. 9 a v přílohu č. 9
316/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
mění § 5 odst. 3 a přílohy č. 1, 3, 4, 5 a 7
316/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 5 odst. 2 a 3 a přílohy č. 2, 3, 6 a 8
168/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 4, § 5, § 8 a přílohy
340/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění, nové znění příloh
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. c) až g), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,
a)  kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,
b)  způsob zařazování do platových tříd,
c)  podmínky pro určení započitatelné praxe,
d)  okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,
e)  stupnice platových tarifů,
f)  výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
g)  rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.
§ 2
Kvalifikační předpoklady
(1)  Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen „potřebné vzdělání”) jsou
1.  platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání
2.  platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání
3.  platová třída: střední vzdělání
4.  platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
5.  platová třída: střední vzdělání s výučním listem
6.  platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
7.  platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
8.  platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
9.  platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
10.  platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
11.  platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
12.  platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
13.  platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
14.  platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
15.  platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
16.  platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
(2)  Potřebné vzdělání nenahrazuje kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví zvláštní právní předpis1) .
§ 3
Zařazení zaměstnance do platové třídy
(1)  Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací2) (dále jen „katalog prací”), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s