Input:

245/2016 Sb., Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 245/2016 Sb., Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2016
k provedení některých ustanovení celního zákona
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
106/2019 Sb.
(k 1.5.2019)
mění přílohy č. 1 a 3
106/2019 Sb.
(k 1.2.2020)
mění přílohy č. 5 a 6
324/2019 Sb.
(k 1.5.2020)
mění přílohy č. 1, 5 a 6
610/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4 a přílohy č. 5, 6 a 9; vkládá § 7a až 7 a přílohy č. 10 až 12d
Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:
§ 1
Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely
Doplňující náležitosti celního prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) pro celní, daňové a statistické účely jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy
Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Náležitosti a vzor záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla mimo celní režim tranzitu
(1) Náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Náležitosti a vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(3) Záruční doklad má rozměry 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě žluté, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu záručního dokladu se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Záruční doklad obsahuje název nebo značku tiskárny, označení záručního dokladu a jedinečné evidenční číslo.
§ 4
Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jinou osobou
(1) Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny jinou osobou je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2) Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou jinou osobou je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 5
Náležitosti a vzor osvědčení uživatele souborné jistoty
(1) Vzor osvědčení uživatele souborné jistoty mimo celní režim tranzitu (dále jen „osvědčení uživatele souborné jistoty“) je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(2) Osvědčení uživatele jistoty má rozměry 297 x 210 mm a je opatřeno gravírovaným podtiskem v barvě zelené, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu osvědčení se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny, označení osvědčení a jedinečné evidenční číslo.
§ 6
Náležitosti a vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu
(1) Vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu mimo celní režim tranzit (dále jen „osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu“) je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(2) Osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu má