Input:

Zvyšování kvalifikace a cestovní náhrady

21.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Nový ředitel základní školy zřízené obcí si musí dodělat studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský management. Jedná se o zvyšování kvalifikace. Toto studium je propláceno z obecních provozních prostředků školy. Proplácí se také cestovní náhrady včetně stravného? Pokud ano, v jaké výši (pokud má povoleno auto)?

Odpověď:

Pro vznik nároku na cestovní náhrady je v první řadě potřeba rozlišit, zda se doba, po kterou se zaměstnanec