Input:

Zvířata v ZOO

30.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak budeme účtovat zvířata v zoologických zahradách.

Do roku 2011 jsme účtovali 139/401.

Odpověď:

Ustanovení § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb., položka aktiv rozvahy „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ neobsahuje zvířata v zoologických zahradách. Vyhláška tuto kategorii zvířat zařazuje