Input:

Zveřejňování smluv v registru smluv

9.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je povinnost zveřejňování smluv v registru smluv stejná pro všechny příspěvkové organizace bez rozdílu nebo jsou příspěvkové organizace, které jsou zřízeny obcí bez rozšířené působnosti a vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, z této povinnosti vyňaty?

Odpověď:

Váš dotaz směřuje na uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. V registru smluv se musí uveřejnit soukromoprávní a některé veřejnoprávní smlouvy,