Input:

Zveřejňování rozpočtu u PO

5.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Měl by se zveřejňovat rozpočet? Je to povinnost nebo to má nařídit zřizovatel co a kam zveřejnit? Musí se zveřejnit na rok 2017? Střednědobý je na které roky?

Odpověď:

Tazatel se ptá na § 28a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů („zákon“). Tento § 28a je v zákoně zcela nový a byl do zákona zainkorporován s účinností ke dni 1. lednu 2017 zákonem č. 24/2017 Sb., o změně zákonů v