Input:

Zveřejňovací povinnosti spolku

3.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Co vše musí ve spolkovém rejstříku spolek zveřejnit?

Odpověď:

Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat a stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. 1. 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), která přináší v návaznosti na nový občanský zákoník určité změny i v této oblasti.

Výroční zprávu musí povinně vytvářet ty spolky, které mají povinnost mít