Input:

Ztráta z minulých let

26.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená krajem. Ke dni účetní uzávěrky jsme využili vyhl. č. 410/2009 Sb. a odúčtovali nekrytý investiční fond (který jsme převzali sloučením s jinou přísp. organizací). Vytvořili jsme tak zisk, který navrhujeme použít na úhradu ztráty z minulých let. Bylo nám řečeno, že pokud zisk vznikl odúčtováním nekrytého inv. fondu, tak jej nelze na ztrátu použít, neboť není kryt penězi. Prosím o odpověď a radu, zda nějaký předpis tento postup