Změny v tvorbě a použití peněžních fondů vybraných účetních jednotek

Jaroslava Svobodová

K jakým změnám došlo ve FKSP? Seznamte se s novinkami ve fondech vybraných účetních jednotek včetně postupů účtování podle ČÚS 704 od 1. 1. 2024.

Zveřejněno 19.3.2024

Délka videa: 02:00:49

Garance

Obsah webináře:

K 1. lednu 2024 je nově upravena tvorba a používání FKSP u příspěvkových organizací. V rámci tzv. „konsolidačního balíčku“ došlo ke zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a v té souvislosti i k novele zákona č. 218/2000 Sb. („velká rozpočtová pravidla“) a zákona č. 250/2000 Sb. („rozpočtová pravidla pro územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace). 

Na webináři se budeme zabývat touto právní úpravou:

Zákony:

  • č. 218/2000 Sb. - změny v tvorbě a použití peněžních fondů
  • č. 250/2000 Sb. - změny v tvorbě a použití peněžních fondů
  • č. 563/1991 Sb. - peněžní fondy v účetnictví vybraných účetních jednotek

Vyhláška č. 410/2009 Sb. - obsahové vymezení položek peněžních fondů

Český účetní standard č. 704 Fondy účetní jednotky - postupy účtování

Komu je on-line seminář určen:

Finančním účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a organizačních složek státu

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, Cisco Webex nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

Kapitoly videa

Lektor

Jaroslava Svobodová

Stále se aktivně věnuje lektorské a publikační činnosti pro oblast účetnictví příspěvkových organizací, přispívá na portály Účetnictví NO profi, Vnitřní organizační předpisy pro nevýdělečné organizace, nebo do online publikace Lexikon pro vedení účetnictví příspěvkových organizací.