Input:

Změna podílu investičního transferu v projektech

9.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dotaz ke změně podílu investičního transferu v projektech:

Skutečně vynaložené výdaje na investice před zařazením do majetku evidujeme na účtu 042 (následně 02x). U dlouhodobých investičních transferů předpokládáme jejich zaúčtování ve výši uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace na účet 403 v okamžiku zařazení investice do majetku (v dotazu odhlížíme od účtování na podrozvahovou evidenci). Z jakého základu máme vyčíslit transferový