Input:

Závodní stravování v PO

14.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jaký je okruh zaměstnanců, kteří mají nárok na poskytnutí doplňkového jídla (snídani), dle vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v PO, § 3 odst. 3 písm. a) a b) (např. zaměstnanec odpracuje noční směnu na DM). Organizace má vlastní stravovací zařízení.

Odpověď:

Základní právní úprava stravování zaměstnanců během směny je obsažena v ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP).