Input:

Zavedení tzv. sick days v organizaci

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme školské zařízení (PO zřízená krajským úřadem), které zaměstnává pedagogické a nepedagogické pracovníky. Uvažujeme o zavedení benefitu – poskytování pracovního volna ze zdravotních důvodů, tzv sick days. Můžeme sick days přiznat pouze nepedagogickým pracovníkům nebo musí být tento benefit platný pro všechny zaměstnance bez rozdílu? Důvodem by byla skutečnost, že nepedagogičtí zaměstnanci mají obecně nižší nárok na počet dní dovolené a nemají