Input:

Zaúčtování závlahového systému

6.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Nezisková organizce (sportovní klub) vybudovala na fotbalovém hřišti automatický závlahový systém v částce 199 722,- Kč. Do které odpisové skupiny tento majetek zařadit a jakým způsobem určit účetní odpisy?

Odpověď:

Dle Kategorizace majetku, která vychází z Klasifikace produkce CZ-CPA a Klasifikace stavebních děl CZ-CC pro účely statistického výkaznictví, jsou „Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství