Input:

Zaúčtování věcného daru

3.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak zaúčtovat věcný dar. Jedná se ovoce, nápoje nebo potřeby pro výchovnou činnost klientů.

Odpověď:

Protože je Vaše organizace PO, pak při účtování o přijatých darech – zásobách budete postupovat zejména podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

Příklad:
Příspěvková organizace obdržela darem 10 kg