Input:

Zaúčtování studie proveditelnosti

6.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak zaúčtovat fakturu za zpracování studie proveditelnosti, může být na účet 518? Jsme PO zřízená ÚSC, zabýváme se technickými službami a v rámci dotačního titulu "Za čisté ovzduší" žádáme o přidělení dotace na pořízení čistící komunální techniky z SFŽP. Firma, která nás zastupuje a zpracovává žádost, musela nejdřív zpracovat studii proveditelnosti (jestli vůbec máme na dotaci nárok), kterou musíme zaplatit bez ohledu na to, zda nám bude dotace