Input:

Zaúčtování seminářů, školení

5.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace, školství, zřízená krajem. Na jaký SÚ účtovat semináře a školení v rámci DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Na jaký SÚ účtovat běžná školení, kurzy a semináře, a to jak pedagogických tak i nepedagogických pracovníků?

Odpověď:

Vzdělávání zaměstnanců, které má hradit zaměstnavatel, je zákonný sociální náklad. Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. je to od roku 2010 zákonný sociální náklad v souladu s § 24. odst. 2j) zákona