Input:

Zaúčtování poplatků CCS

2.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Na jaké účty zaúčtovat jednotlivé poplatky CCS na základě došlé faktury, aby správnost účtování odpovídala vyhlášce č. 410/2009 Sb.? Jedná se o: mýtné, dálniční poplatky, provozní poplatky, servisní poplatky a za distribuci daň. dokladů.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že dosud nemáme ČÚS, který by podrobněji vymezil obsah nákladů a výnosů, jak jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty, tak nemůže být významná chyba v jiném zatřídění do nákladů, než by to posoudil kontrolní