Input:

Zaúčtování odvodu nařízeného zřizovatelem

5.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jaké je správné zaúčtování odvodu nařízeného zřizovatelem dle § 28, odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlech. Zřizovatel může své PO uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, nebo její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba. Jde o odvod nespojený s porušením rozpočtové kázně. Jde nám o účtování z pohledu zřizovatele i PO.

Odpověď:

Český