Input:

Zaúčtování nálezů

25.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Na který podrozvahový účet má obec zaúčtovat nálezy (peněženky, klíče, kola, oblečení), které přinesou občané na obec? Po půl roce se nevyzvednuté nálezy stávají majetkem obce.

Odpověď:

Majetek, který po uplynutí lhůty stanovené občanských zákoníkem připadne do vlastnictví obce, doporučujeme účtovat na účet 949 – Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva nebo 951 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva. Na tyto účty se zachycují skutečnosti, které vyjadřuje zvýšení aktiv,