Input:

Zaúčtování nákupu nové licence na PC

12.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace, zakoupili jsme nové licence Windows do PC, staré byly již zastaralé a končila platnost. Máme zařadit do majetku nové licence či účtovat jako opravu a udržování (celková hodnota 20 970 00 Kč - 30 ks á 699 Kč)?

Odpověď:

Dlouhodobý nehmotný majetek definuje  § 11 vyhlášky č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  pro některé vybrané účetní jednotky