Input:

Zaúčtování dataprojektoru (dar dle darovací smlouvy) u ZŠ

18.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola-příspěvková organizace zřízená obcí.

Obdrželi jsme jako dar (máme darovací smlouvu a souhlas zřizovatele s přijetím daru) dataprojektor do učebny.

Instalace dataprojektoru bude hrazena z provozních prostředků.

Odpověď:

Záleží na tom o jaký druh majetkové hodnoty se jedná, ale vždy půjde o navýšení hodnoty instalovaného zařízení, ať již bylo koupeno, či darováno. Buď bude navýšena hodnota účtu 022 nebo 028.