Input:

Zaúčtování daru do sbírky u příspěvkové organizace

12.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak máme zaúčtovat dar do sbírky, evidovaný za 1 Kč?

Odpověď:

Záleží, zda se bude jednat o věcný nebo finanční dar. Předpokládám, že věcný. Pak budete účtovat pravděpodobně na účet 501 (558) podle charakteru daru a souvztažně na účet 649 – ostatní náklady činnosti (pokud se jedná o majetek, jehož reprodukční hodnota by odpovídala pravidlům pro evidenci dlouhodobého majetku, pak navíc zaúčtujete tuto hodnotu v podrozvaze). Pokud by se