Input:

Zaúčtování částky za audit u PO

9.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V roce 2014 jsme uzavřeli s auditorem smlouvu o provedení auditu účetní závěrky roku 2014. Ve smlouvě je sjednána cena za jeho provedení a skutečnost, že o výsledku auditu za rok 2014 zpracuje auditor zprávu, kterou nám předloží do března 2015. Máme finanční částku, kterou zaplatíme auditorovi na základě jeho faktury až v roce 2015, zaúčtovat přes časové rozlišení do nákladů roku 2014?

Odpověď:

Záleží na tom, kdy byly práce na auditu provedeny. Pokud