Input:

Zařazení do odpisové skupiny

14.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V letošním roce budeme pořizovat do MŠ saunu. Sauna bude rozebiratelná, je předpoklad, že bude přemístěna v následujícím období do nové budovy. Plánovaná pořizovací cena je 200 tis. Kč. Do jaké odpisové skupiny máme nově pořízený majetek zařadit?

Odpověď:

Sauna by mohla být zařazena jako dřevěné prefabrikované stavební části a celky do odpisové skupiny 2 zákona o daních z příjmů.