Input:

Zapůjčení čipů ve školní jídelně

16.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše škola - PO - nakupuje do školní jídelny čipy, jsme plátci DPH. Nejsem si jistá účtováním těchto čipů.

Účtuji fakturu včetně souvisejících nákladů 112/321, zapůjčení je ve výši nákladů na pořízení vč. souvisejících nákladů, zapůjčení čipů strávníkům 112/377, vrácení čipů 377/112, ztráta čipu 324/377.

Odpověď:

Nákup čipů jako materiál na sklad je zaúčtován správně na účet 112 proti účtu 321. Zapůjčení předpokládám znamená předání čipů zaměstnancům,