Input:

Zánik školní jídelny a sloučení se ZŠ

27.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Školní jídelna v rámci sloučení se ZŠ, kde ZŠ je nástupnickou organizací, zanikla k 31. 7. 2012. Je nutné vypořádat účty č. 374, 388, 389 apod. nebo je možné předat ZŠ hlavní knihu ŠJ se stavy pohledávkových a závazkových účtů, které si ZŠ napořizuje jako počáteční stavy?

Odpověď:

Školní jídelna (ŠJ), která ztrácí právní subjektivitu, musí sestavit mimořádnou účetní závěrku k 31. 7. V ní nemohou mít zůstatky účty záloh ani časového rozlišování. Účet