Input:

Zaměstnání malého rozsahu

22.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme obec. V říjnu 2014 jsme vyplatili jedné osobě:

1) 390 Kč dle DPP

2) 2 100 Kč členka volební komise

3) 2 000 Kč funkční požitek - odměna z titulu funkce v komisi pro občanské záležitosti zastupitelstva obce

OSSZ tvrdí, že u bodu 2) a 3) se jedná o zaměstnání malého rozsahu a chce doměřit pojistné, dohlásit a odhlásit obě zaměstnání a zaslat dva ELDP.

My se domníváme, že u bodu 3) se rozhodně nejedná o zaměstnání malého rozsahu a tudíž pojistné se