Input:

Základ daně a příspěvek zřizovatele

5.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti skončil ziskem 100 tis. Kč. Na překročení mezd jsme museli použít fond odměn ve výši 40 tis. Kč. Kdybychom nečerpali fond do výnosů, pak by HV byl 60 tis Kč? Nevyčerpali jsme 60 tis. z příspěvku zřizovatele na provoz. Musím dát k základu daně 100 tis. Kč nebo jen 60 tis Kč?

Odpověď:

Odpověď není až tak jednoduchá. Základ daně stanovíte tak, že z hospodářského výsledku