Input:

Webový portál - dlouhodobý nehmotný majetek?

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO PPP. Před několika lety jsme si nechali externí odbornou firmou vyhotovit webový portál. Zhotovení portálu bylo realizováno na základě smlouvy o poskytnutí služby, jejímž předmětem bylo vyhotovení webového portálu. A jako nakoupená služba bylo i zaúčtováno.

V současné době se připravuje aktualizace tohoto portálu a naskýtá se otázka, jaký charakter bude tato aktualizace mít - bude se jednat opět o nakoupenou službu nebo půjde o