Input:

Vztah zřizovatele a jím zřízené příspěvkové organizace

15.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jaký je vztah zřizovatele a jím zřízené příspěvkové organizace? Co musí být schváleno zastupitelstvem, nebo jenom radou, a co není nutné schvalovat? Jedná se nám o tyto konkrétní případy: účetní závěrka k 31. 12., inventarizační zpráva k 31. 12., vyřazování majetku, který nám zřizovatel bezplatně převedl do užívání, rozpočet PO (a zda je nutné pro PO rozpočet sestavovat), čerpání rezervního fondu nebo fondu reprodukce