Input:

Vzdělávání zaměstnanců z prostředků FKSP

8.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme ZŠ, PO zřízená ÚSC. Můj dotaz se týká možnosti užití FKSP. Může škola zaplatit z prostředků tohoto fondu manažerské minimum určené pro vedoucí školní jídelny ve výši 5 tis. Kč právě zaměstnankyni ve funkci vedoucí ŠJ?

Odpověď:

Z FKSP se nefinancují vzdělávací akce zaměstnanců. V žádném z paragrafů vyhlášky č. 114/2002 Sb. to není uvedeno. Naopak je bráno jako porušení vyhlášky a tím i zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., když