Input:

Výuka cizího jazyka

31.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace a chtěli bychom pro naše zaměstnance zavést výuku anglického jazyka. Jak můžeme účtovat vyúku cizího jazyka a jaké podklady pro řádné účtování potřebujeme?

Odpověď:

Nejprve byste měli zvažovat, zda financováním výdajů na výuku angličtiny nedojde k porušení rozpočtových pravidel, zejména k neoprávněnému čerpání prostředků. Dále je nutné zohlednit příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, kde je vymezeno, v kterých