Input:

Vyúčtování projektu

29.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Náklady proběhly v minulém účetním období. Do výnosů bylo účtováno prostřednictvím dohadné položky ve skutečné výši nákladů na účtech 388/672.

Jak proúčtovat v tomto účetním období?

Letos při konečném vyúčtování projektu nám nebyly uznány všechny náklady. Snížení dohadné položky proúčtujeme na účtech 672/388. Je to tak správně? Může mít účet 672 minusový zůstatek v analytickém členění?

Neuznané náklady budeme hradit po schválení zřizovatelem z rezervního fondu na