Input:

Vyúčtování majetku PO (budovy a pozemky) na základě smlouvy o výpůjčce

5.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO, vedeme podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Používáme majetek (budovy a pozemky) na základě smlouvy o výpůjčce, uzavřenou s jinými PO na dobu 20ti let. Máme povinnost tento majetek zachytit v účetnictví? Na jakém účtě? Na základě jakého dokladu?

Odpověď:

Majetek, který využíváte v rámci smlouvy o výpůjčce jste povinni spravovat a starat se o něj, jako kdyby vám patřil. Pouze jej nevedete na