Input:

Vystavení daňového dokladu

6.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V návaznosti na ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., který řeší mimo jiné také povinnou 15denní lhůtu vystavení daňového dokladu ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, řešíme otázku případných sankcí za nedodržení této lhůty. § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (pokuta za opožděné tvrzení daně) - sankce za nesplnění výše uvedené povinnosti neřeší. Může být sankcionován daňový poplatník v případě, kdy je daňový doklad vystaven po této lhůtě, ale