Input:

Vyšší odvod za porušení rozpočtové kázně než jsou prostředky na RF

14.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace. Dostali jsme od zřizovatele odvod za porušení rozpočtové kázně. Odvod je ale vyšší než máme finanční prostředky na rezervním fondu. Jak zaúčtovat tuto skutečnost?

Odpověď:

Příspěvková organizace zřízená ÚSC, která se dopustila porušení rozpočtové kázně, může podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. odst. 9) písemně požádat zřizovatele o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně z důvodu zamezení