Input:

Výsledek hospodaření - ztráta

14.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená ÚSC. Jak správně zaúčtovat výsledek hospodaření - ztrátu? Je potřeba podniknout nějaké kroky ještě v běžném účetním období nebo se ztráta přeúčtovává z rezervního fondu až v příštím roce?

Odpověď:

Jestliže očekáváte ztrátu, pak můžete s vědomím zřizovatele provést rozpočtové opatření k vyrovnání rozpočtu, kam do nákladů zařadíte zvýšené  náklady oproti původnímu rozpočtu a do výnosů zařadíte účet 648 – Zúčtování fondů – rezervního fondu.