Input:

Vyrovnávací období

31.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pokud nám vyjde ve vyrovnávacím období 26 týdnů méně hodin, než je potřebný počet hodin podle týdnů v období, jsme povinni pracovníkům potřebný počet hodin proplatit jako náhradu mzdy?

Odpověď:

Nedojde-li mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem individuální smlouvou podle § 80 ZP ke sjednání kratší pracovní doby, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (§ 79 ZP). Tato zásada je obsažena v § 34b odst. 1 ZP a platí