Input:

Výroba prezentačního filmu

23.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme veřejná vysoká škola účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., obdrželi jsme fakturu na výrobu prezentačního filmu za 235 000,- Kč. Jak zaúčtovat? Jako dlouhodobý nehmotný majetek nebo jako reklamu?

Odpověď:

Z vašeho dotazu není zřejmé, zda vaše VVŠ s autorem filmu uzavřela smlouvu na vytvoření audiovizuálního resp. kinematografického díla dle § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně