Input:

Výroba a prodej zákusků ve školní cukrárně

19.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Na škole (zřizovatel ÚSC) žáci vyrábí zákusky v rámci odborného výcviku. Zákusky jsou dále prodávány ve vlastní cukrárně. Kontrola zjistila, že škola účtovala v r. 2011 způsobem B nákup surovin, ze kterých byly zákusky vyráběny - MD 501 0304/D 321 0000; MD 321 0000/D 241 0000. K datu 31. 12. bylo provedeno zúčtování stavu surovin zjištěného dle stavu skladové evidence koncem účetního období - MD 112 0009/D 501 0304. Dále byly v pokladně