Input:

Vyřazení pohledávky

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO. V evidenci vedeme pohledávku, na kterou máme opravné položky vytvořené ve výši pohledávky. Máme vyjádření našeho právníka o neefektivnosti vymáhání pohledávky. Můžeme tedy pohledávku vyřadit zápisem 557/311 a 194/556? Máme tuto pohledávku evidovat na podrozvaze? Pokud ano, jak dlouho a jakým způsobem do podrozvahy zaúčtujeme?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že Váš právník "posvětil" neefektivnost vymáhání předmětné pohledávky, lze, podle mého názoru, použít