Input:

Vyřazení DDHM

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená obcí a v roce 2017 jsme pořídili DDHM v POC 1 200 Kč/ks a zařadili do podrozvahy na účet 902. V loňském roce jsme 2 ks reklamovali, reklamace byla uznána a dodavatel nám bude vracet na účet částku 2 400 Kč. Návrh účtování:

vyřazení 999/902

předpis pohledávky 311/649

úhrada 241/311

Je tento postup správný?

Odpověď:

Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda se opravdu jednalo o drobný dlouhodobý hmotný majetek. Za ten je totiž v souladu se zněním § 14 odst.6, vyhlášky