Input:

Vypracování studie na opravy a rekonstrukce

24.11.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

PO nechala vypracovat studii na opravy a rekonstrukce objektu školy za 60 000 Kč. Jak zaúčtovat tuto studii, která stála přesně 60 000 Kč a z 1/3 se týká oprav a ze 2/3 rekonstrukce?

Odpověď:

Doporučuji sledovat společné náklady na akci opravy a rekonstrukci objektu školy na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Až bude akce ukončena, rozdělí se celkové výdaje zachycené na straně MD na opravy a na technické zhodnocení budovy. Podíl