Input:

Výpověď v případě neuspokojivých pracovních výsledků

11.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace ÚSC. V rámci kontrolní činnosti vedoucího pracovníka byla provedena hospitační kontrola na přímou pedagogickou práci speciálního pedagoga při provádění diagnostické činnosti. Přitom byla zjištěna zcela fatální pochybení. Na základě závěru z této kontroly obdrží zaměstnanec vytýkací dopis s podrobným upozorněním na zjištěné nedostatky a na možnost výpovědi podle § 52 písm. f) zákoníku práce, pokud