Input:

Výpočet za spotřebované PHM

19.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Zaměstnanec použil na základě žádosti zaměstnavatele na pracovní cestě své soukromé vozidlo, v jehož technickém průkazu je uvedena spotřeba paliva 10.5/6.9/8.2 podle metodiky 692/2008A. Jedná se o normu ES, kdy se pro výpočet za spotřebované PHM použije třetí údaj z TP o kombinované spotřebě nebo aritmetický průměr z uvedených tří hodnot?

Odpověď:

Pro zjištění spotřeby PHM zaměstnavatel použije údaj z technického průkazu vozidla o spotřebě pro kombinovaný