Input:

Výnosy z pronájmu

16.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme škola, příspěvková organizace a budeme svým žákům půjčovat hudební nástroje, které jsou v majetku školy. Jakým způsobem máme stanovit částku - půjčovné a jak se tento příjem bude účtovat. Je tento příjem vedlejší hospodářskou činností, když ve zřizovací listině je v bodu "Vymezení majetkových práv": Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o pronájmu nebo výpůjčce hudebních nástrojů.

Odpověď:

Doporučuji zařadit výnosy z pronájmu do doplňkové činnosti.